HOU BÅDELAUG NORD

 

Master!

Vigtigt! Master der overvintrer ved klubhuset, skal mærkes med eget navn og bådens navn.

 

Nordsiden af klubhuset :

Kun 2 bukke med 4 stk. af de længste master.

Østsiden af klubhuset :

Resten af masterne, bukkene står i jolleskuret.

Adgangsvejene skal holdes fri til klubhuset og passagen for Vinterbaderne.

Kontakt

 

Bådelauget mangler mailadresser på en del af medlemmerne.

Derfor vil vi gerne modtage en besked fra dig med din mailadresse.

Hvis du har gode ideer eller forslag som skal behandles på generalforsamling kan du også sende dem her.

 

Du kan også sende mail til denne mailadresse:

houbaadelaug@gmail.com

 

 
 
 

 

Aktiviter 2018

 

 

 

 

 

 

Sommerfest i klubhuset for alle medlemmer

Lørdag 11.august kl. 18:00 tændes den stor grill så din medbragte mad kan tilberedes.

VEL MØDT!!

 

 

 

Onsdagssejlads

Kontakt Erik Nielsen, best. medlem

 

nordstrand@hotmail.dk